+46733164064 me@sofiabroberger.se
Behavioural sourcing on Github

Behavioural sourcing on Github

Behavioural sourcing Those who know me, have heard me speak, or attended any of my trainings know that I am quite into what is called behavioural sourcing. It was my friend Guillame who first introduced me to the term about a year ago. The concept as such wasn’t new...
Vad använder du LinkedIn till?

Vad använder du LinkedIn till?

Innan jag började med rekrytering hade jag inte ens en LinkedIn profil. Eller jo, det hade jag nog. Men jag använde den inte. När jag började som researcher var det dags att lära mig mer och det första var att nå till 500 kontakter, så att man inte verkade som en...